STRAUMĒNU   JAUKTAIS   KORIS
 
 
Straumēnu jauktais koris dibināts 1987.g. rudenī, par mājvietu atrodot Daugavas Vanagu Fonda īpašumu ,,Straumēni” Anglijas vidienē.